Hlavní stránka Mapa Seznam objektů Info
 

Wojanów - zámek

Popis

ZdjęcieWojanówský zámek leží v západní části vsi. Severně od rezidence se rozprostírá anglický park, jehož západní hranici tvoří řeka Bobr, která odděluje zámecký areál ve Wojanowě od zámeckého areálu v Łomnici Dolní.
Zámek je trojpodlažní, postaven na pravoúhlém půdorysu, se čtyřmi nárožními cylindrickými věžičkami a vysokým průčelním rizalitem, v němž je umístěno schodiště. Hlavní hmota zámku je překryta vysokou trojpodlažní valbovou střechou, věžičky jsou zakončeny kuželovitými helmicemi. Schodiště v průčelí překrývá plochá střecha s vyhlídkovou terasou. Rezidence je postavena ve stylu anglické novogotiky.
Po obou stranách zámku byly přistavěny zimní zahrady, které byly propojeny se zámkem krytými průchody. Hlavní zámecké průčelí je charakteristické dvojitým portálem. Dveřní otvory jsou půlkruhové, s jednoduchým kamenným orámováním, tvořeným pilíři podepřenými na soklech se stylizovanými hlavicemi, které podepírají jednoduchou archivoltu a vlys, zdobený řadou erbů.
Zimní zahrady jsou postaveny na pravoúhlém půdorysu, mají dvouosé a tříosé fasády – od nádvoří skromnější, a od zahrady okázalejší. V oknech zahradní zámecké fasády, a také v oknech zimních zahrad, se částečně dochovaly novogotické okenní rámy, ostatní okenní rámy pocházejí ještě ze 17. stol.
V roce 1835 byl zámek přestavěn pro potřeby nové majitelky, kněžny Luisy Nizozemské. Objekt získal romantický charakter, avšak jeho hlavní rysy nebyly změněné. Využita byla nejen hlavní hmota zámku, ale i pozůstatky průčelní výzdoby. V roce 1906 se konala další, poslední, přestavba objektu. Zámecké interiéry ztratily tehdy svůj původní ráz.


překlad: Helena Jankowska

Galerie

FilmFilm
Pro stažení filmu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cílovou složku jako..."

Lokalizace