Hlavní stránka Mapa Seznam objektů Info
 

Palác rodiny Schaffgotschů

Popis

ZdjęcieCieplice byly ještě donedávna samostatným městem, nyní jsou však jednou z městských částí Jelení Hory. Jsou to nejstarší polské lázně, jejich začátky sahají do druhé poloviny 13. století. Už tehdy byly totiž známy teplé prameny, jimž vděčí Cieplice – česky Teplice – za svůj název. O spojitosti městečka s teplými prameny svědčí i nejstarší dochovaný dokument, podle nějž v roce 1281 kníže Bernard ze Lwówka daroval řádu johanitů ze Strzegomi zdejší prameny a jejich okolí. Johanité, proslulí hlavně jako špitální řád pečující o nemocné, postavili v Cieplicích v roce 1288 první ubytovnu pro nemocné.
Ve druhé polovině 14. století se novým majitelem Cieplic stal rytíř Gotsche Schoff, který sloužil svídnicko-javorskému knížeti Bolkovi II. V roce 1403 Gotsche Schoff daroval jeden ze dvou tehdy známých pramenů cisterciákům pocházejícím z Krzeszova. Schaffgotschové a řádoví mniši zde nabízeli lázeňské služby a léčili nemocné. Již v 16. století sem jezdili četní lázeňští hosté z celého Německa, ale i z Polska.
Po požáru hradu Chojnik v roce 1675 přestěhovali Schaffgotschové – kteří do té doby bydleli na tomto hradě – své sídlo do renesančního paláce v Cieplicích, který od této doby byl stále rozšiřován a zkrášlován. Posledním německým majitelem cieplického paláce byl v letech 1907–1945 říšský hrabě Fridrich Schaffgotsch.
Po válce osud cieplickému paláci přál. Nejprve zde sídlila školní ubytovna, později penzion pro funkcionáře polské vlády. Jistou dobu tu sídlila rovněž polská skautská organizace harcerů. Od poloviny sedmdesátých let je majitelem paláce Vratislavská polytechnika (Vysoká škola technická), což pozitivně ovlivnilo stav této památky.


překlad: Helena Jankowska

Galerie

FilmFilm
Pro stažení filmu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cílovou složku jako..."

Lokalizace