Hlavní stránka Mapa Seznam objektů Info
 

Staniszów - zámeček

Popis

ZdjęciePrvní zmínky o vsi Staniszow najdeme v dokladech vratislavského biskupství z roku 1305. V této době byl majitelem Staniszowa Heinrich Runge, který zde hospodařil do roku 1367, pak koupila jeho majetek rodina von Stange.
O dějinách zámečku, neboli statku, který leží v dolní části vsi, se toho mnoho neví. Tvoří jej obytná budova a hospodářské budovy sdružené kolem něj do čtverce.
Z dochovaných dokladů vyplývá, že začátkem roku 1620 koupil střední a dolní Staniszów Heirich von Reibnitz. Sedmnáct let nato byl majitelem této državy další představitel této rodiny, Georg a po jeho smrti jeho syn Georg Heinrich, který v roce 1707 prodal tuto část Staniszowa Bernardovi Benitu Mohrenthalovi.
Vznik zámečku a celého komplexu se spojuje se jménem knížete Heinricha von Reusse, majitele zámku v horním Staniszowě. Objekt byl postaven v roce 1786 právě na jeho přání. Po 40 letech, v roce 1830, byl přestavěn.
Rodina von Reussů vlastnila tyto pozemky do začátků 20. stol. Kolem roku 1900 byl majitelem dvora a hospodářských budov Urlich Woide z Berlína. Dalšími majiteli byli Otto von Zabelite a Emil Metting. V této době nebyly v zámečku provedeny žádné zásadní přestavby.
Dvůr v Staniszowě je postaven na pravoúhlém půdorysu. Dvoupodlažní objekt překrývá valbová střecha se střešními vikýři. Průčelí zdobí předsunutý jednopodlažní portik. Vchod od nádvoří je zakončen erbovní kartuší s knížecí korunou a pozdě barokním zdobením.
Starší obyvatelé Staniszowa vzpomínají, že v prvních letech po zakončení II. světové války, ve dvoře bydlel profesor jedné z vratislavských vysokých škol, který zde prováděl genetické výzkumy chovných zvířat a rostlin. Od začátku 50. let 20. stol. v hospodářských budovách působil zemědělský spolek, avšak opuštěná a neobydlená obytná budova chátrala. V současnosti je zámeček v soukromých rukou.


překlad: Helena Jankowska

Galerie

FilmFilm
Pro stažení filmu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cílovou složku jako..."

Lokalizace