Hlavní stránka Mapa Seznam objektů Info
 

Czarne – zámek

Popis

ZdjęcieCzarne bylo ještě donedávna samostatnou obcí, nyní je to však jedna z nejmladších městských částí Jelení Hory. Mezi malými rodinnými domky najdete mohutnou budovu, vysokou asi 25 m – to je renesanční dvůr. Zdokumentované začátky tohoto objektu sahají do druhé poloviny 16. století, avšak četné legendy a pověsti kladou jeho vznik do starších dob, čemuž nasvědčují i archeologické průzkumy.
Začátkem 16. století se sem nastěhoval rod Schaffgotschů. Kašpar II. Schaffgotsch zahájil stavbu současné rezidence ve stylu rané renesance. Období třicetileté války bylo tragické i pro obyvatele údolí potoka Pijawniku. V roce 1623 v rezidenci vypukl požár, který poničil i mlýn a řadu domů patřících sedlákům.
Podle soupisu zemského majetku z roku 1704 patří rezidence a celé panství městu Jelení Hora. Potvrzení najdete i na zdobené inskripci na velké kamenné desce, kterou lze obdivovat v hale v prvním patře dvora.
Od okamžiku, když se dvůr dostal do rukou výrobního podniku Wojanów, který zde zřídil JZD, začal objekt chátrat. Už koncem 70. let 20. století byl úplně devastován a rozkraden. V roce 1981 zdejší pobočka Polského ekologického klubu zahájila kampaň pro záchranu tohoto objektu. Od září roku 1997 do května dalšího roku byly zrestaurovány první interiéry, mezi prosincem roku 1999 a únorem roku 2002 probíhaly komplexní stavební a restaurační práce v celém objektu.
Restaurátoři dohlíželi na využití původních prvků vybavení interiérů. Svědčí o tom strop v hale v prvním patře a také podobný strop nynějšího velkého konferenčního sálu. Oba byly zrekonstruovány z velkých dřevěných trámů tvořících v minulosti stropy reprezentačních místností. Během renovačních prací byly odhaleny fragmenty poničených renesančních nástěnných maleb, které byly pečlivě zabezpečeny. Velké části památkových místností byl vracen dávný lesk. V přízemí vznikla i kamenosochářská dílna, v níž je mj. restaurován památkový portál hlavní brány.


překlad: Helena Jankowska

Galerie

FilmFilm
Pro stažení filmu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cílovou složku jako..."

Lokalizace