Hlavní stránka Mapa Seznam objektů Info
 

Srebrna Góra - pevnost

Popis

ZdjęcieObrovská budova vypínající se nad městem, s tlustými kamennými zdmi, množstvím tmavých kasemat, obklopená příkopem, nedobytná a plná vojáků s mušketami; k tomu hluk výstřelů z děl a pach střelného prachu – takto si většinou představujeme pevnost. Pokud se rozhodneme vypravit na vrchol kopce Warowna Góra, což v překladu do češtiny znamená něco jako „Opevněná hora“, ležící nad městečkem Srebrna Góra – česky Stříbrná Hora – budeme překvapeni velikostí tohoto vojenského komplexu. Jde o největší horský objekt tohoto typu v Evropě.
Pevnost nechal postavit v letech 1765–1777 pruský král Fridrich II. a Stříbrná Hora spolu s dříve vzniklými pevnostmi v Nise, Kladsku a Svídnici tvořila vojenský obranný systém.
Dvanáct let stavělo několik tisíc zedníků, tesařů, nádeníků a vozků na hřebeni Opevněné hory hlavní pevnost a řadu pomocných fortů.
Ústředním obranným bodem pevnosti byl Donjon.
O trochu dál na východ leží fort Vysoká skála. Jeho úkolem bylo zabezpečovat východní stranu objektu.
Západní stranu chránil Rohový fort, k obraně jižní strany byl určen „Fort Ostroh“
Posádka všech fortů se v období míru pohybovala mezi dvanácti sty až dvěma a půl tisíci vojáků.
V dalším století ztratila Stříbrná Hora svůj vojenský význam a byla přestavěna na zkušební polygon výzkumných dělostřeleckých vojsk. Zkoušela se zde střelná bavlna a také zdokonalené typy hmoždířů, mimo jiné na onu dobu velmi účinný hmoždíř s kalibrem 210 mm o dosahu tří kilometrů.
Ve druhé polovině 19. století – na žádost okolních obyvatel, kteří si začali všímat turistických předností tohoto regionu – přikázaly pruské státní orgány zastavit další ničení pevnosti. Bylo rozhodnuto o jejím využití jako turistické atrakce pro návštěvníky zdejšího kraje.
Podobně jako mnoho dalších dolnoslezských objektů má i tato pevnost svá tajemství. Někteří vzpomínají na náklad tajemného transportu, který mohl být ukryt ke konci vojenských akcí v bývalých štolách stříbrných dolů, na nichž je postaven fort na Malém Chocholu.
Ještě dnes, když se vydáváme k pevnosti, můžeme narazit na oficíra, dělostřelce nebo mušketýra 33. pluku pruské pěchoty. Okolní obyvatelé se totiž ve volných chvílích mění v historické vojáky.
V pevnosti Stříbrná Hora lze nalézt vše, co patří k velké pevnosti. Mezi hradbami a kasematy, na nádvoří a v obrovských prostorách, které se nacházejí pod nimi, ještě dnes zaslechneme hluk výstřelů, hvízdot koulí, křik vojáků a výbuchy. Přijeďte sem, abyste se sami přesvědčili, proč se tomuto místu říká polský Gibraltar a proč je nikdy nikdo nedobyl, ani velká Napoleonova armáda.


překlad: Helena Jankowska

Galerie

FilmFilm
Pro stažení filmu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cílovou složku jako..."

Lokalizace