Hlavní stránka Mapa Seznam objektů Info
 

Zámek Hrubý Rohozec

Popis

ZdjęcieNa severozápadním okraji Turnova, na pravém břehu řeky Jizery jako by střežil jednu z bran do Českého ráje, stojí zámek Hrubý Rohozec, jeden z nejvýznamnějších a také nejstarších objektů v této oblasti. Hrubý Rohozec vznikl někdy kolem roku 1280 jako gotický hrad. Od východu a jihu ho chránily strmé skály, od západu a severu příkop. V hlavní bráně se dodnes dochovaly stopy po padacím mostu, po kterém se kdysi do hradu vjíždělo. Výzdoba brány a také erby pocházejí ze začátku 16. století.
Nejcennějším architektonickým prvkem na zámeckém nádvoří je pozdně gotický balkon z roku 1516. Jedná se o pozůstatek po první zásadní přestavbě tohoto objektu. Další přestavba proběhla na začátku 17. století v renesančním slohu, jak o tom svědčí arkády na protější straně nádvoří. Během poslední empírové přestavby v roce 1822 byly arkády zazděny. Právě tehdy získal zámek svůj současný vzhled.
Po skončení druhé světové války se zámek stal majetkem československého státu a po provedení nezbytných úprav byl zpřístupněn veřejnosti. Jeho prohlídka trvá několik desítek minut a můžeme ji rozdělit podle shromážděných sbírek na dvě etapy. První etapa to jsou čtyři místnosti s dochovaným vybavením interiérů, druhá etapa zahrnuje většinu sálů a ukazuje rozvoj vybavení interiérů v jednotlivých epochách.
Věnujme chvíli také procházce po alejích krajinného parku, který Hrubý Rohozec obklopuje. Rostou zde domácí a cizozemské druhy stromů a procházku zpestřují drobné prvky zahradní architektury. Hrubý Rohozec byl původně obrannou tvrzí a až po zasypání příkopu vznikl park, který byl doplněn o četné romantické elementy, například pomníky, plastiky sv. Barbory a sv. Václava a umělou jeskyní.


překlad: Helena Jankowska

Galerie

FilmFilm
Pro stažení filmu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cílovou složku jako..."

Lokalizace