Hlavní stránka Mapa Seznam objektů Info
 

Hrad Bolków

Popis

ZdjęcieVznik tohoto gotického hradu je spojen s osobností knížete Bolka I. Pravděpodobně v tomto období byla postavena obranná břitová věž, jediná svého druhu v Polsku. Lze předpokládat, že přímými vzory byly věže v Čechách a ve Francii, tam se totiž objevily ve 13. století. Věž dnes dosahuje výšky 25 metrů.
V přízemí se nacházela hladomorna, do které vedl pouze jeden jediný vchod – shora. Do vyšších podlaží se dostanete po schodech umístěných uvnitř 4,5 m silné zdi. Hrad měl celý systém bran. Vnější zděná brána byla spojena s druhou vnitřní, která se nacházela u dnešní cisterny na vodu.
V období, kdy těmto končinám vládla dvě svídnicko-javorská knížata, Bernard a Bolek II., byl hrad rozšířen. Stavební práce byly patrně rozděleny na etapy a vyústily v propojení stávajících křídel hradu do jednoho objektu s obranným, obytným a hospodářským charakterem. Spojení zajistily schody a vnější ochozy. Ve stejné době proběhlo i další zajištění bran a vnějších hradeb.
Konečnou podobu získal hrad v 16. století. V roce 1540 byly zahájeny práce, které jej měly dále rozšířit. Stavbu řídil významný architekt Jakub Parr. Tehdy vznikla nová obytná budova, jíž se dnes říká Dům žen, se stávajícími objekty propojená novým ochozem. Rovněž stará obytná budova byla přestavěna a získala renesanční ráz.
V téže době byly rozšířeny i vnější fortifikační linie, které už musely být přizpůsobené účinkům střelných zbraní. Vznikla vnější nádvoří a systém obranných hradeb a bašt. Další památku po této přestavbě představuje cimbuří charakteristického tvaru, se kterým se nesetkáme na jiných polských hradech. Po přestavbě zaujímal hrad plochu 7600 m². Byl tedy obrovský a zařadil se mezi největší stavby svého druhu v Polsku.


překlad: Helena Jankowska

Galerie

FilmFilm
Pro stažení filmu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cílovou složku jako..."

Lokalizace