Hlavní stránka Mapa Seznam objektů Info
 

Międzylesie - zámecký areál

Popis

ZdjęcieK největším místním atrakcím patří zámecký komplex, který tvoří dva objekty, rozdílné charakterem a stylem. První je renesanční dvůr se středověkými prvky, druhý je raně barokní zámek. Oba jsou prostorově a funkčně propojeny.
Prvními majiteli zdejších držav byli cisterciáci z kláštera v Kamienci. V roce 1315 převzal klášterní majetek Otto Gloubos z Míšně, jenž získal pro tuto osadu městská práva a postavil zde první obranný objekt, který byl zničený v roce 1428 během husitských válek. Středověký objekt dnes připomíná pouze věž, která je vepsána v renesanční dvůr.
V roce 1562 císař Ferdinand potvrdil novou podobu městského znaku – červeného vlka na pozadí třech zelených stromů, které symbolizují zdejší bory. Dva roky nato Mezilesí koupili bratři von Tschirnhaus, kteří záhy začali stavbu renesančního dvora. Při stavbě bylo využito pozůstatků staršího středověkého objektu. Stavební práce probíhaly asi v letech 1580 – 1590.
Nový objekt tvořily dvě budovy propojené komunikační chodbou. V první budově, průčelní, byl široký průjezd brány, kolmo k první budově stála druhá, obytná.
V letech 1614 – 1622 byly provedeny další práce, jejichž cílem bylo rozšíření celého komplexu. Dvůr získal tvar čtyřkřídlé budovy s čtyřbokým vnitřním nádvořím. Při přestavbě nebylo upuštěno od obranného charakteru rezidence – celek byl obehnán kamennými hradbami s bastiony.
V průběhu 17. a 18. stol. vznikl dvoukřídlý zámek, udržovaný ve stylu raného baroka. Stavební práce byly zahájeny kolem roku 1684. V letech 1693 – 1695 bylo ukončeno jeho zařizování. Autorem projektu a pravděpodobně i jeho realizátorem, byl stavební mistr rodiny Althanů, Jakub Carowe. Zámek je zřetelně ovlivněn barokní architekturou a reprezentuje tzv. rané slezské baroko. Do dnešních dnů se dochovaly pouze nečetné příklady tohoto stylu.


překlad: Helena Jankowska

GalerieFilm
Pro stažení filmu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cílovou složku jako..."

Lokalizace