Hlavní stránka Mapa Seznam objektů Info
 

Maciejowiec - zámek

Popis

ZdjęcieMaciejowiec vznikl na úpatí hradního kopce, na němž kdysi stávalo raně středověké hradiště kmene Bobřanů. V letech 1478-1669 vlastnila ves rodina von Spillerů, jejíž příslušníci postavili v letech 1627-1648 renesanční dvůr, který se dochoval do dnešních dob i když ve velmi špatném stavu.
V roce 1829 Fridricha von Schönaich, tehdejší majitelka těchto pozemků, prodala Maciejowiec Johannovi Dolanovi. Nový majitel nechal v letech 1834 – 1838 postavit v přímém sousedství dvora dvoupodlažní klasicistní zámek s velkou verandou od jižní strany.
Začátkem 20. stol. koupila zámek Emma von Kramsta z Lodže, která ho nechala – ještě před rokem 1914 – rozšířit. Přestavba se vztahovala na hlavní a postranní křídla zámku. Z této doby se dochoval erb rodiny von Kramsta, který můžeme vidět na erbovní kartuši zdobící průčelní fasádu zámku. I v zámeckém parku se dochovaly památky na tuto rodinu. Paní Emma zde v roce 1942 nechala postavit mauzoleum na památku své vnučky, zemřelé v dětství. Mauzoleum má tvar malého iónského chrámu.
Stále zajímavý, a to nejen pro laiky, ale i pro botaniky, je zámecký park. Na jeho území rostou vzácné druhy stromů, často unikátní. Podle odborníků se zde vyskytují i druhy, které se nikde nevyskytují ve volné přírodě. Je to největší a nejbohatší park v této části Polska.
Za pozornost stojí i zmíněný renesanční dvůr, který leží opodál zámku, o trochu níže. Věnujme i jemu chvíli pozornost. Dvůr je trojkřídlý, s kurtinovou hradbou od jižní strany a arkádovým podloubím ve východním a severním křídle. Ve východním křídle se navíc od strany nádvoří dochoval krásný renesanční portál. Ve stejném křídle můžeme v prvním patře spatřit fragmenty dřevěného malovaného stropu. Celek – spolu s přilehlými budovami – tvoří čistý příklad renesanční architektury, jako jeden z mála historických objektů dochovaných v Dolním Slezsku.


překlad: Helena Jankowska

Galerie

FilmFilm
Pro stažení filmu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cílovou složku jako..."

Lokalizace