Hlavní stránka Mapa Seznam objektů Info
 

Bobrów – zámek Boberstein

Popis

ZdjęcieWojanów, jehož vznik se datuje do 13. století, je větší vesnice v jelenohorském okrese, ležící v katastru střediskové obce Mysłakowice. Nedávno k němu byla připojena další vesnice – Bobrów. Ten se v dějinách slezských zemí objevil o 200 let později, avšak vědci, zejména němečtí, mu připisují mnohem starší kořeny.
Ve Wojanowě-Bobrowě stojí na strmém břehu řeky mohutný hrad – tedy vlastně zřícenina hradu.
Devastace a dnešní špatný stav objektu zapříčinilo více faktorů. Bezpochyby nejtěžší bylo pro hrad období po 2. světové válce. Instituce tehdy pověřené jeho správou se o něj vůbec nezajímaly: nedbaly na historickou hodnotu objektu ani na nutnost jeho správné konzervace a využití.
Hrad ve vsi Wojanów-Bobrów vznikl s největší pravděpodobností ve 14. století, i když někteří vědci se domnívají, že jeho dějiny sahají do 13. století. Dodnes se na strmých svazích řeky Bobr můžete dopátrat pozůstatků hradeb, které kdysi obklopovaly rytířskou tvrz, jejímž úkolem bylo střežit přechod přes řeku.
Informace o rytířské tvrzi střežící brod na řece nebo zmínky o jejím poničení husitskými vojsky v roce 1248 však nejsou potvrzeny v žádných dobových dokladech. Na místě nebyl doposud proveden ani archeologický průzkum. Dá se tedy říci, že rané dějiny hradu i vesnice stále čekají na svého objevitele.


překlad: Helena Jankowska

Galerie

FilmFilm
Pro stažení filmu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cílovou složku jako..."

Lokalizace