Hlavní stránka Mapa Seznam objektů Info
 

Krasków - zámek

Popis

ZdjęcieNedochovalo se mnoho dokladů, které by vypovídaly o dějinách kraskowského zámku. Pravděpodobně už v polovině 13. stol. zde existovalo jakési částečně dřevěné, částečně zemní hradiště. Kamenný hrad u řeky Bytrzyca zde vznikl ve 14. stol.
Původní hrad byl obklopen příkopem a dobře opevněn. Ze začátku ho vlastnili patrně vratislavští biskupové a opatství, až potom ho převzaly rody Seidlitzů, Tschirnů a Nimptschů.
V letech 1480 – 1509 byl majitelem panství Jan von Seidlitz, starosta svídnicko-javorského knížectví. O 102 roky později další majitel, Zikmund von Zedlitz, dvořanín Fridricha I., zahájil přestavbu hradu, která byla ukončena v roce 1616.
Období třicetileté války bylo pro hrad a jeho okolí velmi těžké. Hrad byl zničen. Na jeho místě byl postaven barokní zámek, jehož architektura se dochovala do dnešních dnů. Stavební práce byly prováděny podle plánů architekta Fischera von Erlach a byly ukončeny v polovině října roku 1746. Zámek je postaven z cihel a kamene, na čtverečném půdorysu, je dvoupodlažní a podsklepený, a překrytý valbovou mansardovou střechou s vikýři a světlíkem. Architektonicky nejcennější je hlavní průčelí, sedmiosé a dělené pilastry.
Kolem barokního zámku, v místech kde kdysi bývaly příkopy, vznikly růžové zahrady. V roce 1847 se Vilém Sigismund, rozhodl zřídit zámecký park. Tímto úkolem byl pověřen v roce 1847 významný projektant zahrad Petr Lenné. Ještě dnes, při procházkách tímto parkem, cítíme genia tohoto architekta zahrad.
Koncem 80. let 20. stol. se o zámek začali zajímat soukromí investoři. V 90. letech na zámku proběhly opravné a renovační práce, které mu navrátily dávný lesk.


překlad: Helena Jankowska

Galerie

FilmFilm
Pro stažení filmu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cílovou složku jako..."

Lokalizace