Hlavní stránka Mapa Seznam objektů Info
 

Zřícenina hradu Świny

Popis

ZdjęcieVe vzdálenosti zhruba dvou a půl kilometru od Bolkowa leží vesnice s názvem Świny. Už z dáli si všimnete zříceniny rytířského hradu vypínající se nad okolím.
Dějiny tohoto hradu sahají do začátků polského státu.
Už v 10. stol. stávalo v místě současného hradu částečně dřevěné, částečně zemní hradiště, střežící přechod přes kamennohorské sedlo do polského vnitrozemí.
V polovině 12. stol. se hradiště stalo důležitým správním a vojenským střediskem a plnilo funkci sídla kastelánie čili hlavního místa hradského obvodu.
V polovině 13. stol. kastelánie byly zrušeny, střediskem vlády se stála knížecí města a hrady. Tento proces se týkal i Świn, které postrádaly svůj význam ve prospěch nedalekého Bolkova. Hradiště získal soukromý majitel – příslušník rodu Świnků, neboli von Schweinichenů, protože od konce 15. stol. Świnkové začali používat poněmčenou podobu svého jména. Von Schweinichenové vlastnili hrad až do 18. stol.
Nejstarší zmínku týkající se tohoto rodu najdeme v Kosmově kronice pocházející z roku 1108. Je v ní řeč o „Svini in Polonia”.
V současnosti Swiny jsou poměrně dobře dochovanou a čitelnou zříceninou. Bez problému můžeme rozlišit horní hrad s gotickou věží a renesanční obytnou budovou. Z dolního hradu se dochovaly pozůstatky reprezentačního paláce a opevnění.
Dodnes můžeme obdivovat i dochované fragmenty sgrafitové výzdoby, štukování a zdobených okenních otvorů. V poměrně dobrém stavu se dochovala i vjezdová brána s barokním portálem zdobeným erbovní kartuší.
Od roku 1991 je majitelem hradu Alexandr von Freyer, švédský filolog spojený s Polskem. Majitel sem často – a velmi rád – jezdí, obnovu hradu však neplánuje, jeho cílem je spíše udržovat objekt v současném stavu.


překlad: Helena Jankowska

Galerie

FilmFilm
Pro stažení filmu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cílovou složku jako..."

Lokalizace