Hlavní stránka Mapa Seznam objektů Info
 

Rybnica a Stara Kamienica - zříceniny hradů

Popis

ZdjęcieRybnica je menší vesnice vzdálená několik kilometrů na severozápad od Jelení Hory. Ke zřícenině hradu se nedostanete snadno. Zbytky hradu nejsou patrné příliš dobře ani ze vzduchu, protože se nacházejí na hustě zalesněném kopci u silnice spojující Rybnici se Starou Kamienicí. Není jasné, kdy tento hrad vlastně vznikl. Pravděpodobně koncem 13. století zde bylo vystavěno rodové sídlo rodiny von Reibnitz, která se výrazně zapsala do dějin Slezska. Rodina von Reibnitz se zde objevuje již v dokladech z roku 1288. Objekt, který ve druhé polovině 14. století patřil pravděpodobně rytíři Mikulášovi z Rybnice, byl začátkem 15. století zničen a následně, patrně v 16. století, znovu postaven jako dvoupatrový kamenný hrad. V dalším století byl ještě dále rozšířen. Majitelé hradu se často měnili a hrad podstoupil rovněž několik přestaveb. V první polovině 19. století byl opuštěn a začal chátrat.
Obec Stará Kamienica je historickou památkou sama o sobě, je to totiž jednou z nejstarších vesnic v Polsku. Její začátky sahají do 12. století a její vznik úzce souvisí s polohou poblíž obchodní stezky. Archeologický výzkum na tomto území potvrdil existenci osídlení ještě před 10. stoletím. Uprostřed vesnice, na západní straně silnice, která vede do Nové Kamienice, stojí zřícenina rytířského hradu postaveného pravděpodobně ve 13. století. Z dokumentu pocházejícího z roku 1242 vyplývá, že kníže Bolek II. zvaný Rogatka ho věnoval rytíři Sibotho Schoffovi. Tehdy to byl pravděpodobně jednoduchý hrad s vnitřním nádvořím a hlubokým příkopem. Po mnoho let hrad byl rodovým sídlem rodu Schaffgotschů. Do dnešní doby se dochovala kamenná věž, hospodářské stavení ze 17. století a barokní brána s erby. V roce 1758 hrad shořel a už nikdy nebyl opraven. Dnes je to – podobně jako hrad v Rybnici – pouze opuštěná zřícenina.


překlad: Helena Jankowska

Galerie

FilmFilm
Pro stažení filmu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cílovou složku jako...

Lokalizace