Hlavní stránka Mapa Seznam objektů Info
 

Czernica – zámek

Popis

ZdjęcieÚzemí dnešní obce Jeżów Sudecki, v jejímž katastru leží ves Czernica, má velmi bohaté dějiny. První zmínky se objevují v dokladech z poloviny 13. stol., podle všeho má ale zdejší osídlení mnohem delší historii, tím spíše, že až do 17. stol. fungovaly v Jeżowě zlaté a stříbrné doly, které rozvoj této oblasti významně ovlivnily.
Jednou z největších turistických atrakcí Czernice je zámek. Jeho zakladatel není znám, ale původní objekt zde zřejmě existoval už ve 14. stol., obklopen příkopem a hrází. Němečtí historikové tvrdí, že počátky této tvrze je třeba hledat ještě dříve, už ve století třináctém – měla to být tvrz patřící rytířům z Langenů, která v této části Slezska střežila obchodní cesty.
V 15. stol. byly majitelem zdejších panství mocné a bohaté slezské rody Kittlitzů a Seydlitzů. Mezi majiteli panství se zmiňují i rody von Dobschutzů, von Glaubitzů, von Schweinitzů, von Festenbergů – Packischů a rodina von Forsterů.
V polovině 19. stol., přesně v roce 1858, byla budova vážně poškozena a provizorně opravena v novorenesančním stylu. Z původních hradních místností se dochovala pouze kaple v přízemí, s bohatými malbami z roku 1563. V renesančním erbovním vlysu jsou zobrazeny rodiny, které byly s czernickým panstvím spojeny. Nejstarší částí tohoto interiéru jsou masivní dveře s památkovým, ale stále funkčním, mechanismem zástrček a závor.
Koncem 19. stol. byl zámek rozšířen do dnešní podoby a v roce 1911 byla přistavěna charakteristická kuželovitá věž.
V roce 1861 koupil zámek obchodní rada Leopold Scholer a věnoval ho své dceři Adéle, provdané za Friedricha von Klitzing – Schierokau. Tato rodina vlastnila zámek až do konce druhé světové války.
Po válce sloužil zámek jako rekreační středisko pro děti. Po vyhlášení výjimečného stavu v roce 1981 sem byly nastěhovány jednotky ZOMO, čili milice určené na tzv. „zavádění pořádku“. V současnosti je Czernica v soukromém vlastnictví.


překlad: Helena Jankowska

Galerie

FilmFilm
Pro stažení filmu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cílovou složku jako..."

Lokalizace